جشنواره روز آزادی نرم افزار

کارمند دون پایه

چرا فلسفه نرم افزار آزاد باعث بهبود عملکرد کارکنان می‌شود؟

مبین شاطریان

مهر ۱۳۹۵

کارمند دون پایه

استخدام

ماه نخست

واقعیت شرکت

آیا سهم کاری من با

سهم سود پروژه متناسب است؟

کار زیاد، سهم کم

دون پایگی

دون پایگی

 • اتلاف وقت
 • بزرگ نشان دادن مشکلات کوچک
 • سمبل کردن
 • تاخیر در تحویل کار آماده
 • عدم تعهد به کار
 • تظاهر به انجام کار
 • ترک کار
 • چرا دون پایه می‌مانیم

  و ترک کار نمی‌کنیم؟

  ترس

  تنبلی

  نا امیدی

  بزرگترین ایراد شرکت های انحصاری

  تبدیل کارمندان فعال به کارمندان غیر فعال است

  سهم کاری متناسب با سهم درآمدی

  شرکت های نرم افزار آزاد

  سهم کاری = سهم درآمدی

  چرا فلسفه نرم افزار آزاد

  باعث بهبود عملکرد کارکنان می‌شود؟

  مدیران شرکت های انحصاری

  کمی آزاد‌تر باشید

  آزاد باشیم

  m.shaterian@dotarts.ir

  Your browser doesn't support the features required by impress.js, so you are presented with a simplified version of this presentation.

  For the best experience please use the latest Chrome, Safari or Firefox browser.